100 hari pentadbiran pemimpin peduli rakyat

0
243

100 hari pentadbiran Dato’ Menteri Besar Mohamed Azmin Ali dari kaca mata mereka yang mengenali beliau.