SelangorTV
Klik Video Utama

Hebat, HIJRAH hampir lepasi sasaran 2018

Program Pembangunan Usahawan Hijrah Selangor cemerlang, menjelang Mac 2018 hampir mencapai sasaran yang ditetapkan iaitu 56,000 peniaga. Menjelang pertengahan tahun, satu lagi program akan dirangka berkenaan pelabelan ‘Halal’ kepada peniaga terlibat.

Video berkaitan