TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

SELCAT rujukan Melaka

Dewan Negeri Selangor (DNS) dan Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Keupayaan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Selangor (SELCAT) hari ini menerima kunjungan daripada Jawatankuasa Pilihan Khas Mengenai Kecekapan, Kebertanggungjawaban dan Ketelusan Negeri Melaka (MELCAT). Lawatan kerja sehari itu bertujuan untuk mendapatkan maklumat berkenaan peranan dan tanggungjawab SELCAT.

Video berkaitan