TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

2019, bilangan pelajar meningkat

Bilangan pelajar Tahun 1 untuk tahun 2019 meningkat sebanyak 96,000 orang berbanding 91,000 orang pada 2018, manakala Tingkatan 1 meningkat sebanyak 73,000 orang berbanding 70,000 orang pada 2018.

Video berkaitan