Klik Video Pilihan Video Utama

20,890 graduan sejak 1995

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) telah melahirkan seramai 20,890 graduan dalam pelbagai disiplin sejak penubuhannya pada 1995. Seramai 2,338 graduan berjaya menamatkan pengajian dan bergraduasi pada Majlis Konvokesyen KUIS Ke-22 hari ini.

Video berkaitan