Klik Video Utama

2,981 ‘hotspot’ wifi Selangorku untuk rakyat


Kerajaan Negeri menyediakan 2981 ‘hotspot’ wifi Selangorku seluruh negeri Selangor termasuk kawasan luar bandar untuk mencapai gagasan Smart State. – Mesyuarat Pertama Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Ke-13 Tahun 2017, 29 Mac.

Video berkaitan