Klik

3,585 pesakit tibi Selangor

Sehingga 3 Oktober 2020, sebanyak 3,585 pesakit tibi yang berdaftar di Selangor. Antara daerah yang mencatatkan pesakit yang ramai adalah Petaling (949), Hulu Langat (799), Klang (599) dan Gombak (583). Insentif sebanyak RM800 diberikan Kerajaan Negeri untuk membantu tampung kos perjalanan bagi mendapatkan rawatan.

Kandungan berkaitan