TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

3W, kaji semula kesesuaian kerja OKU

Dr. Siti Mariah Mahmud mengulas isu pengambilan pekerja OKU perlu dibuat berdasarkan kriteria calon bagi memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan dalam sesebuah syarikat sama ada kesesuaian daripada segi tugas, jawatan serta kemudahan yang disediakan untuk mereka bekerja.

Related posts