500 petani Sungai Panjang terima sumbangan baja dan racun

0
150


500 petani DUN Sungai Panjang terima sumbangan baja dan racun perosak bagi meningkatkan hasil pertanian.