Aduan rakyat Shah Alam, selesai 24 jam

0
168

Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) mengharapkan kerjasama daripada penduduk Shah Alam untuk menyelesaikan masalah seperti pengutipan sampah, masalah lampu jalan, longkang supaya kawasan di bawah pentadbiran mereka dalam keadaan yang baik.