Program Kerajaan Selangor Video

Agensi kerajaan perlu jadikan Selangor negeri idaman

Kerajaan negeri berhasrat menjadikan Selangor negeri maju, sejahtera dan berkebajikan pada tahun 2025 dan ia tidak akan tercapai tanpa kerjasama menyeluruh daripada semua pihak.

Kerajaan negeri melalui jawatankuasa induk menangani gejala sosial Selangor atau dikenali sebagai GEMS, ingin memastikan rakyat di negeri ini mempunyai kualiti hidup terbaik dan bebas daripada masalah sosial.

Kandungan berkaitan