Klik Video Pilihan Video Utama

Agro Bandar Selangor, usaha martabat tani

Kerajaan Negeri komited melaksanakan Projek Agro Bandar Selangor bagi usaha meneliti peluang dan memartabatkan sektor pertanian untuk dijadikan sumber pendapatan utama.

Video berkaitan