Klik Video Pilihan Video Utama

Air pasang besar, Klang siaga

Fenomena air pasang besar dijangka bermula pada 9-11 Oktober, Pejabat Daerah Klang bersama agensi-agensi teknikal dan keselamatan serta Pihak Berkuasa Tempatan bersiap siaga.

Kandungan berkaitan