Klik Video Pilihan Video Utama

Air percuma 25 meter padu sebulan

Golongan B40 akan menerima air percuma sebanyak 25 meter padu sebulan berbanding 20 meter padu sebulan sebelum ini. Jumlah peruntukan Program Air Percuma bagi tahun 2019 selepas penjajaran dilakukan adalah sebanyak RM80 juta

Video berkaitan