Klik Video Pilihan Video Utama

Air Selangor entiti tunggal urus air

Majlis Menandatangani Perjanjian Tambahan Ke-3 Kepada Perjanjian Utama Penstrukturan Industri Perkhidmatan Air Selangor & Wilayah Persekutuan dimeterai. PAAB bersetuju membiaya RM1.9 bilion, membantu Air Selangor mengambil alih SPLASH seterusnya menjadi entiti tunggal menguruskan sumber air Selangor mulai April. Majlis disempurnakan Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli, Dr. Xavier Jayakumar dan Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato’ Mohd Amin Ahmad Ahya

Kandungan berkaitan