Program Kerajaan Selangor Video

Akta WSIA : Selangor kawal harga, air percuma diteruskan

Kerajaan Selangor telah memberikan sepenuh komitmen dimana sejak 2009 perbincangan berterusan bersama Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) serta agensi yang berkaitan seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dan Pengurusan Aset Air Berhad (PAAB) telah dilakukan.

Kandungan berkaitan