SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Amat sentuh hati

Dato’ Ahmad Zaharin Mohd Saad tamat perkhidmatan selaku Datuk Bandar Shah Alam berkuat kuasa 7 Januari 2019. Beliau ditugaskan ke Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian sebagai Ketua Pengarah.

Video berkaitan