Klik

Angkat industri kraf di Selangor, buka ruang khas

Kerajaan Negeri bercadang mewujudkan sebuah pusat kraftangan sebagai strategi membantu mengetengahkan keunikan dan keaslian produk kraf di Selangor seterusnya memasarkan pelbagai produk bagi mengangkat industri kraf berkenaan.

Kandungan berkaitan