Klik Video Pilihan Video Utama

AVISENA terbesar, unggul, tawar pakar terbaik

Hospital Pakar Wanita & Kanak-Kanak AVISENA, Shah Alam adalah hospital swasta terbesar di Malaysia. Hospital kedua dibina selepas Hospital Pakar. Jumlah katil untuk kedua-dua hospital adalah 251 katil, 115 doktor pakar dan memberi peluang pekerjaan kepada 1,000 kakitangan.

Kandungan berkaitan