TVSelangor
Agama

Babi halal, ajaran sesat…

Terdapat ajaran sesat yang menganggap khinzir adalah halal dan boleh boleh diternak orang Islam. Namun, hanya daging khinzir tersebut dianggap haram.

Video berkaitan