Bahana Telinga

0
84

Gunakan telinga untuk mendengar kalam Allah dan bukannya mendengar perkara berbentuk maksiat