Bahana Telinga

0
138

Gunakan telinga untuk mendengar kalam Allah dan bukannya mendengar perkara berbentuk maksiat