Bahasa Melayu, martabat bangsa

0
193

Selangor perlu menjadi pelantar utama dalam melonjakkan dan memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di negara ini. Bahasa Melayu hebat dan bermartabat kerana keindahan dan kehalusan serta mampu menjadi wahana sebagai bahasa ilmu