SelangorTV
Klik

Bandar raya Subang Jaya, ADN ganding bahu

Pengurusan sisa pepejal yang lebih sistematik di Subang Jaya perlu diberi penekanan seiring penarafan bandar raya. Bagi menyokong usaha itu ADN Subang Jaya, Michelle Ng Mei Sze melancarkan projek kitar semula yang melibatkan empat buah pangsapuri sekitar kawasannya, bagi tujuan mendidik masyarakat bertanggungjawab dalam amalan pengurusan sampah.

Video berkaitan