SelangorTV
Klik Video Utama

Kerajaan Negeri bantu bangun tanah


Kerajaan Negeri melalui Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) atau Pejabat Daerah dan Tanah (PDT) boleh mendapatkan kebenaran dari pemilik tanah untuk menjalankan kerja-kerja infrastruktur

Video berkaitan