Klik Video Pilihan Video Utama

Bantu asnaf, LZS bagi rumah, ikan

Lembaga Zakat Selangor (LZS) hari ini menyantuni 356 asnaf fakir miskin di Selangor dengan menyalurkan bantuan zakat berjumlah RM5.7 juta menerusi bantuan pembelian rumah kos rendah dan bantuan modal perikanan. Penyerahan bantuan mendapat kerjasama Majlis Perbandaran Klang (MPK), Lembaga Perumahan & Hartanah Selangor (LPHS) dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Negeri Selangor (LKIM)

Kandungan berkaitan