Belanjawan 2019 lebih bagus sebab…

0
500

Dr. Zaharuddin Abdul Rahman memberi penjelasan berkenaan Belanjawan 2019 yang disifatkan lebih kukuh berbanding belanjawan terdahulu.