SelangorTV
Klik

Belanjawan 2021: Martabat Orang Asli

Selain golongan B40, Belanjawan Negeri Selangor 2021 turut memberi tumpuan kepada warga emas dan golongan minoriti Orang Asli. Tambahan peruntukan Rm500,000 diberikan khusus untuk memperkasa Orang Asli serta membantu pewartaan tanah mereka.

Video berkaitan