Klik

Belanjawan 2021: RM1 juta naik taraf kehidupan Orang Asli

Kerajaan Negeri akan memperuntukkan sebanyak RM500 ribu bagi menaiktaraf kediaman dan menyediakan kemudahan infrastruktur di perkampungan Orang Asli seluruh negeri. Selain daripada itu, peruntukan sebanyak RM500 ribu lagi disediakan bagi tujuan melaksanakan pewartaan ke atas tanah-tanah perkampungan Orang Asli.

Video berkaitan