SelangorTV
Klik

Belanjawan 2021: RM6.08 juta tambah baik program usahawan

Kerajaan Negeri memperuntukkan sejumlah RM6.08 juta pada tahun hadapan untuk memperkukuh serta menambah baik program keusahawanan di Selangor. Program Klinik Usahawan Selangor, Promosi Usahawan, Dana Usahawan Mikro Selangor, Bantuan Blueprint Pembasmian Kemiskinan, dan Pembinaan Usahawan India merupakan antara usaha yang akan digerakkan melalui peruntukan itu.

Video berkaitan