SelangorTV
Klik Pilihan Mingguan

Belanjawan 2021:RM3.25 juta bantu OKU

Kerajaan Negeri memperuntukkan sejumlah RM3.25 juta dalam Belanjawan Negeri Selangor 2021 bagi melaksanakan keseluruhan program dan inisiatif pemberdayaan golongan orang kelainan upaya (OKU).

Video berkaitan