TVSelangor
Klik Video Pilihan Video Utama

Bengkel pintar radom, Selangor pertama

Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari melancarkan pembukaan bengkel pintar untuk baik pulih radom pesawat yang pertama di Malaysia berlangsung di Sepang Aircraft Engineering (SAE). Bengkel pintar radom ini merupakan inisiatif Aerospace Malaysia Innovation Centre (AMIC), yang merupakan rakan pengasas Airbus dan disokong oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri di bawah Rancangan Malaysia ke-11.

Video berkaitan