Discover's Selangor

Bonsai kelapa unik, bahan terbuang buat duit

Kraf bonsai kelapa idea kreatif berasaskan bahan terbuang tempurung kelapa kini mampu menjadi produk bernilai tinggi seterusnya menjana pendapatan. Discover Selangor ke Sijangkang, Kuala Langat, mencari kraf tangan ini.

Kandungan berkaitan