Klik Video Pilihan Video Utama

‘Bonus’ satu bulan gaji, 20 Disember

Dato’ Menteri Besar mengumumkan pembayaran bantuan khas satu bulan gaji akan dibayar pada 20 Disember 2018 kepada para penjawat awam.

Video berkaitan