Sukan Video Pilihan Video Utama

Dataran Belia setiap DUN Selangor

Kerajaan Negeri bakal bekerjasama dengan pihak Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) untuk mewujudkan Dataran Belia di setiap DUN.

Kandungan berkaitan