Dataran Belia setiap DUN Selangor

0
173

Kerajaan Negeri bakal bekerjasama dengan pihak Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) untuk mewujudkan Dataran Belia di setiap DUN.