Program Kerajaan Selangor Video

Demo Pensil Merah 4 Januari 2014

Layari http://www.tv.selangorku.com

Satu protes simbolik akan diadakan pada 4 Januari 2014. Protes ini dipanggil demo pensil merah.

Video berkaitan