Dewan Negeri lulus kahwin 18

0
303

Dewan Negeri Selangor meluluskan cadangan Rang Undang-Undang Enakmen Keluarga Islam (Negeri Selangor) (Pindaan) 2018 berkenaan had umur minimum perkahwinan kepada 18 tahun.