DNS bebas Eksekutif?

0
115

Bagi meneruskan agenda Reformasi persidangan Dewan Negeri Selangor (DNS), Kerajaan Negeri akan meneliti kembali cadangan beberapa ADN untuk memisahkan bahagian Eksekutif bagi melaksanakan Enakmen Kebebasan Dewan.