SelangorTV
Klik Video Utama

E-Sidang bakal mudahkan Sidang Dewan Negeri Selangor


Dewan Negeri Selangor peneraju teknologi maklumat, bakal guna sistem E-Sidang dalam Mesyuarat Kedua Penggal Kelima Dewan Negeri Selangor Yang Ketiga Belas bermula 24 Julai.

Video berkaitan