SELANGORTV
Klik Video Utama

e-World, jejak lori di mana-mana

Sistem e-WORLD (Electronic Worlwide Online Registration Landfill Data Management) membolehkan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) memantau dan mengurus maklumat trak kontraktor kutipan sisa pepejal secara lebih efisien

Video berkaitan