Klik Video Pilihan Video Utama

Efluen, Selangor perkenal kaedah lestari alam

Sempena Hari Alam Sekitar Negara 2018 Peringkat Negeri Selangor, Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor menyediakan platform khusus kepada industri yang menghasilkan efluen melalui Seminar Pematuhan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Efluen Perindustrian) 2009

Video berkaitan