Efluen, Selangor perkenal kaedah lestari alam

0
412

Sempena Hari Alam Sekitar Negara 2018 Peringkat Negeri Selangor, Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor menyediakan platform khusus kepada industri yang menghasilkan efluen melalui Seminar Pematuhan Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Efluen Perindustrian) 2009