SelangorTV
Klik

Ekosistem SELangkah dan aplikasi MySejahtera selari KKM

Kerajaan Negeri berbesar hati dengan lawatan delegasi Kementerian Kesihatan yang diketuai oleh Menteri Kesihatan bagi membincangkan strategi akan datang bagi mengawal wabak Covid-19 terus merebak. Usaha-usaha integrasi di antara ekosistem SELangkah dan aplikasi MySejahtera mengutuhkan lagi inisiatif bagi menjejak kontak rapat secara menyeluruh.

Video berkaitan