Eksklusif

Eksklusif PPAS: Rumah Keduaku

Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS) giat merealisasikan slogan PPAS Rumah Keduaku (My Second Home) melalui penyediaan pelbagai fasiliti yang memudahkan pengguna. Slogan ini pertama kali diperkenalkan oleh pengarah PPAS yang pertama iaitu Datin Paduka Shahaneem Hanoum N. N. Dadameah dan diteruskan sehingga ke hari ini.

Video berkaitan