Klik Video Pilihan Video Utama

Enakmen baharu banteras tapak sampah haram

Kerajaan Negeri akan menggubal enakmen baharu dalam mengawal masalah pembuangan sampah secara haram di Selangor dengan mengambil tindakan denda lebih berat terhadap pelaku. Enakmen dijangka siap tahun hadapan.

Video berkaitan