Klik

Fasa pertama LRA Sungai Rasau dijangka siap 2024

Loji Rawatan Air (LRA) Sungai Rasau bagi fasa pertama untuh agihan ke Klang yang membekalkan air sebanyak 700 juta liter sehari dijangka siap pada tahun 2024. Manakala fasa kedua untuk Petaling pula dijangka siap pada 2028.

Kandungan berkaitan