FELDA tenat, Azmin jawab…

0
674

Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali berkata pembentangan berkaitan kedudukan kewangan FELDA akan diadakan pada sesi Mesyuarat Kedua Penggal Pertama Parlimen Keempat Belas 2018 Dewan Rakyat.