Klik Video Pilihan Video Utama

FIFA, BMX, ‘paintball’ hangat SIYEF 2018

Selain acara sukan lasak, Selangor International Youth And Extreme Festival (SIYEF) 2018 turut menganjurkan aktiviti lain seperti Pertandingan Sukan Basikal BMX, Pertandingan eSport FIFA19 dan permainan ‘paintball’.

Kandungan berkaitan