Klik Video Pilihan Video Utama

Food-On-Call inisiatif bantu doktor, jururawat MSU

Food-On-Call merupakan satu inisiatif pelajar International Medical Student (IMS) Management & Science University (MSU) membawa makanan untuk dihidangkan kepada doktor dan jururawat di semua hospital Jabatan Kesihatan Negeri Selangor yang berkaitan dengan MSU.

Kandungan berkaitan