Klik Smart Selangor Video

Food Stamp bantuan bulanan untuk rakyat miskin

Smart Selangor Food Stamp merupakan bantuan makanan asas percuma kepada golongan berpendapatan rendah untuk setiap bulan.

Kandungan berkaitan