Klik Video Pilihan Video Utama

‘Food truck’ perlu patuh garis panduan

Peniaga ‘food truck’ diseru mematuhi garis panduan yang ditetapkan Kerajaan Negeri sewaktu menjalankan operasi perniagaan supaya memudahkan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) membuat pemantauan.

Video berkaitan