Forum

FORUM : Demonstrasi Jalanan, Baik Atau Buruk? Bahagian 2

Demokrasi itu rencam, perlu hormati dan diraikan serta mesti berpandu kepada perlembangaan.

Video berkaitan